Naslovna

Stručni časopis o energetici, gospodarstvu, ekologiji, etici

Stručni časopis EGE (što je kratica od energetika, gospodarstvo, ekologija i etika) izlazi od 1993. i do kraja 2019. godine ukupno je objavljen 131 broj. Izlaskom 96. broja časopis je obilježio 20 uspješnih godina izlaženja.

info_outlineizlazimo već 27 godina!

Teme koje časopis obrađuje uglavnom pokrivaju sljedeća stručna područja:

 • energetiku, toplinarstvo i gospodarenje energijom (elektrane, toplane, energetska postrojenja, nuklearnu energetiku, elektroenergetske sustave, energetsku učinkovitost, uštede na energiji te mogućnosti realizacije i provedbe takvih projekata)
 • gospodarstvo vezano uz energetiku i tehniku općenito (cijene energenata, energetske strategije i sl)
 • tehniku, sustave, instalacije i opremu grijanja i pripreme potrošne tople vode, klimatizacije, ventilacije i hlađenja
 • plin i plinsku tehniku, sustave, instalacije i opremu te dimnjačarstvo
 • obnovljive izvore energije, povlaštene proizvođače električne energije
 • ekologiju i zaštitu okoliša
 • elektrotehniku i rasvjetu
 • elektromobilnost
 • projektiranje, rukovanje, održavanje, istraživanje i inženjering
 • regulaciju, upravljanje, mjerenje i primjenu računala
 • zgradarstvo i toplinske izolacije
 • propise, normizaciju, obrazovanje i stručno usavršavanje, stručne skupove i sajmove
 • inženjersku i poslovnu etiku.

EGE 4/2021 donosi:

Tamna strana zelene energije

Zelena ili održiva energija je ona koja se dobiva i koristi na energetski učinkovit način, uz najmanje štetan utjecaj na okoliš. Održivi razvoj je pak onaj koji zadovoljava današnje potrebe, bez ugrožavanja mogućnosti da i budući naraštaji ostvare svoje potrebe. U mnogim zemljama električna energija se u sve većim količinama dobiva iz obnovljivih izvora, najčešće u vjetroelektranama, sunčanim elektranama, hidroelektranama itd. Konvencionalni izvori energije, na fosilna goriva, pri tome ostvaruju znatno manju proizvodnju nego u proteklom vremenu.

Unatoč višim temperaturama, grijalo se više

Nedavno objavljena studija pokazuje da se u protekloj sezoni grijanja više grijalo nego u onoj prethodnoj. Kako su prosječne temperature vanjskog zraka protekle zime bile više od onih godinu dana prije, glavni razlog za to povećanje je pandemija koronavirusa, odnosno mjere za njezino suzbijanje. Naime, kako je velik dio ljudi prešao na rad od kuće, više su radili sustavi grijanja u kućanstvima.

Započela je renesansa toplinarstva

Osim prema Sunčevoj i energiji iz biomase, toplinarstvo se sve više okreće primjeni geotermalne energije. U tim projektima, a i u sadašnjim opsežnim projektima osuvremenjavanja hrvatskih toplinarskih sustava uvelike pomažu sredstva iz europskih fondova. Razvojni zamah može se primijetiti u gotovo svim gradovima u kojima u Hrvatskoj postoje toplinarski sustavi i kod svih toplinarskih tvrtki. Sve su to neki od naglasaka iz izlaganja i s rasprava na već drugom po redu stručnom skupu pod nazivom Toplinarstvo - forum o daljinskom grijanju i hlađenju koji je održan 16. i 17. rujna ove godine u Vukovaru.

Projekti za budućnost

U svim važnijim europskim energetskim planovima i strategijama ključnu ulogu imaju centralizirani sustavi za opskrbu toplinskom, a i rashladnom energijom. U sve te europske ciljeve itekako se uklapaju projekti i razvojni planovi koje je ostvarilo, ostvaruje i za naredne godine priprema HEP Toplinarstvo, najveća domaća toplinarska tvrtka.

Skuplje energije za poduzetnike je već tu, a za kućanstva tek stiže

'Savršena oluja' koju čini veća potražnja za plinom u kombinaciji s visokim cijenama emisijskih dozvola i prazna plinska skladišta u Europi dovela su do rekordnih cijena plina i električne energije na europskim burzama. Cijene plina za poduzetništvo već su za 20% više, dok kućanstva to neće osjetiti do proljeća sljedeće godine. Slično je i s cijenama električne energije. Korekcija na tržištu će se dogoditi, ali ne tako brzo da ublaži neminovni udarac na gospodarstvo i društvo.

U svijetu je sve više električnih vozila

Električna energija je za okoliš prihvatljiv način pogona vozila jer ne uzrokuje štetne emisije. Emisije iz takvih vozila ne sadržavaju stakleničke plinove, a nešto štetnih tvari uzrokuju izvori električne energije kojom se pune baterije. Posljednjih se godina primjena vozila na električni pogon proširila jer se sve više teži održivom prometu i zelenim alternativama u prijevozu, u što se ubraja i primjena električne energije. Istraživanja pokazuju da se proizvodnja električnih vozila značajno povećala pa ih se na cestama očekuje još više.

Hrvatska ulaznica u svemirski klub

Dosegnuti zvijezde oduvijek je bio iskonski poticaj mašte ljudima, a najstariji zapis tog stremljenja je mit o Dedalu i Ikaru. Prošlo je dosta vremena od tada, ali tek je sada na vidiku ostvarenje mašte - svijet je krenuo u tom smjeru. Hrvatska kasni i teško da još ima zemalja koje nisu dobile ulaznicu za klub osvajača svemira.

Sada i sad ima svoj zeleni plan

Iako su s idejom ‘Green New Deala’ i prijetnjom klimatskim promjenama američki (i svjetski) političari upoznati godinama, to je do sada najdetaljniji predstavljeni plan za transformaciju američkog gospodarstva, mada je i sam krajnje nejasan i više predstavlja skup načela i ciljeva nego određenih politika.

shopping_cart