Naslovna

Stručni časopis o energetici, gospodarstvu, ekologiji, etici

Stručni časopis EGE (što je kratica od energetika, gospodarstvo, ekologija i etika) izlazi od 1993. i do kraja 2019. godine ukupno je objavljen 131 broj. Izlaskom 96. broja časopis je obilježio 20 uspješnih godina izlaženja.

info_outlineizlazimo već 27 godina!

Teme koje časopis obrađuje uglavnom pokrivaju sljedeća stručna područja:

 • energetiku, toplinarstvo i gospodarenje energijom (elektrane, toplane, energetska postrojenja, nuklearnu energetiku, elektroenergetske sustave, energetsku učinkovitost, uštede na energiji te mogućnosti realizacije i provedbe takvih projekata)
 • gospodarstvo vezano uz energetiku i tehniku općenito (cijene energenata, energetske strategije i sl)
 • tehniku, sustave, instalacije i opremu grijanja i pripreme potrošne tople vode, klimatizacije, ventilacije i hlađenja
 • plin i plinsku tehniku, sustave, instalacije i opremu te dimnjačarstvo
 • obnovljive izvore energije, povlaštene proizvođače električne energije
 • ekologiju i zaštitu okoliša
 • elektrotehniku i rasvjetu
 • elektromobilnost
 • projektiranje, rukovanje, održavanje, istraživanje i inženjering
 • regulaciju, upravljanje, mjerenje i primjenu računala
 • zgradarstvo i toplinske izolacije
 • propise, normizaciju, obrazovanje i stručno usavršavanje, stručne skupove i sajmove
 • inženjersku i poslovnu etiku.

EGE 5/2021 donosi:

znanost, istraživanja i obrazovanje preduvjeti su razvoja

Znanost, nije novost, daje uspješna rješenja za mnoge izazove koji u stopu prate čovječanstvo. Tako je farmaceutska industrija razmjerno brzo odgovorila na koronakrizu, izbacivši cjepivo koje u velikoj mjeri štiti od teških oblika te bolesti, pritom omogućavajući da novo normalno sve više izgleda kao društvo i gospodarstvo prije dvije godine.

Na putu prema zelenom, pametnom i održivom gospodarstvu

Država, gospodarstvo i akademska zajednica dijelovi su čarobnog trokuta koji svako društvo vuče prema naprijed. Pritom je iznimno bitna kvalitetna suradnja sva tri kuta tog geometrijskog lika. U protivnom, pojavljuje se neusklađenost koja može dovesti do toga da neka država ostane ispod radara, kaskajući za razvijenim društvima.

Energetika je strateški važna za društvo

Teško je u globalnim okvirima biti odsječen od kretanja koja uređuju budućnost svake djelatnosti pa i energetike. Posebice imajući na umu činjenicu da je Hrvatska članica Europske unije koja želi dohvatiti klimatsku neutralnost do 2050. godine.

Budućnost je ugodna toplina uz što manje opterećenje okoliša

U posljednjih nekoliko godina tehnika grijanja izložena je sve većim pritiscima za smanjivanje njezinog utjecaja na okoliš. To je posve jasno ako se uzme u obzir da su sustavi grijanja i pripreme potrošne tople vode u zgradarstvu jedan od glavnih uzročnika štetnih emisija u mnogim zemljama. Zbog svega toga može se pretpostaviti da će oprema za grijanje već za desetak godina biti posve različita od današnje, koja se i dalje ponajviše osniva na izgaranju goriva.

Čist i zdrav zrak znači život, ali i nove prilike

Zahtjevi za čistim i zdravim zrakom, zaštitom okoliša i enegetskom učinkovitošću znače nove prilike za sve koji se bave hlađenjem, ventilacijom i klimatizacijom.

Već 300 punionica širom hrvatske

Elektromobilnost je važan dio energetske tranzicije Europske unije u području prometa, ali i dio HEP-ove strategije razvoja do 2030. godine, koja je komplementarna hrvatskim strateškim nacionalnim dokumentima i Europskom zelenom planu. Projektom e-mobilnosti HEP se potvrđuje kao ključan subjekt u elektrifikaciji prometa u Hrvatskoj, u sklopu tranzicije Hrvatske prema niskougljičnom društvu.

Bez digitalizacije i automatizacije danas se ne može

Budućnost nije ono što će jednom doći, kada je riječ o primjeni novih tehnologija, tehnčkih rješenja, digitalizacije, automatizacije i robotizacije, ona je već tu.

Problem bez jednoznačnih rješenja, ali s mnoštvom gospodarskih šansi

Otpadni mulj iz sve brojnijih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj i dalje predstavlja neriješen ekološki i gospodarski problem, a država očigledno ne čini dovoljno da potakne njegovo rješavanje. Problem je u Hrvatskoj kumulativno sve veći jer se unatoč uređajima za pročišćavanje ne može smatrati da su otpadne vode optimalno riješene. S druge strane, primjena nekih naprednih rješenja za zbrinjavanje mulja može biti i značajna gospodarska šansa jer je riječ o inovativnim tehnologijama prema načelu kružnog gospodarstva, koje bi zaposlile ljude i stvorile novu vrijednost za gospodarstvo i industriju. Mulj je sirovina i u energetskom i materijalnom smislu i kao takvog ga treba prepoznati i vrednovati.

shopping_cart