e-Zbornik

Pristup e-Zborniku bit će omogućen svim prijavljenim sudionicima od srijede, 6. svibnja 2015.

Za pristup e-Zborniku bit će potrebno koristiti lozinku koja će svim prijavljenim sudionicima biti dostavljena na e-mail na navedeni datum.

Prijava

(npr. Ivan) (npr. Horvat)

Organizator

Em_blue

Medijski pokrovitelji

Ege_novi
Portal2015