e-Zbornik

Pristup e-Zborniku bit će omogućen svim prijavljenim sudionicima Savjetovanja, odnosno Foruma od četvrtka, 01. prosinca 2016.

Za pristup e-Zborniku bit će potrebno koristiti lozinku koja će svim prijavljenim sudionicima Savjetovanja, odnosno Foruma biti dostavljena na e-mail na navedeni datum.

Prijava
input