e-Zbornik

Pristup e-Zborniku bit će omogućen svim prijavljenim sudionicima Savjetovanja, odnosno Foruma od četvrtka, 29. studenoga 2018.

Za pristup e-Zborniku bit će potrebno koristiti lozinku koja će svim prijavljenim sudionicima Savjetovanja, odnosno Foruma biti dostavljena na e-mail na navedeni datum.

Prijava
input