Scientific-Technical Committee

alphabetical order

 • prof. dr. sc. Frano BARBIR, dipl. ing.
  Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split
 • prof. dr. sc. Željko BOGDAN, dipl.ing.
  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 • prof. dr. sc. Igor DEKANIĆ, dipl. ing.
  Zagreb
 • Željko DORIĆ, dipl. ing.
  Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb
 • prof. dr. sc. Damir DOVIĆ, dipl. ing.
  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 • prof. dr. sc. Veljko FILIPAN, dipl. ing.
  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
 • prof. dr. sc. Zvonimir GUZOVIĆ, dipl. ing.
  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 • Marijan KALEA, dipl. ing.
  Osijek
 • prof. dr. sc. Daria KARASALIHOVIĆ SEDLAR, dipl. ing.
  Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
 • doc. dr. sc. Goran KRAJAČIĆ, dipl. ing.
  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 • prof. dr. sc. Slavko KRAJCAR, dipl. ing.
  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
 • prof. dr. sc. Dražen LONČAR, dipl. ing.
  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 • prof. dr. sc. Davor LJUBAS, dipl. ing.
  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 • prof. dr. sc. Ljubomir MAJDANDŽIĆ, dipl. ing.
  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb
 • prof. dr. sc. Dubravko MAJETIĆ, dipl. ing.
  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 • prof. dr. sc. Srete NIKOLOVSKI, dipl. ing.
  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek
 • prof. dr. sc. Sandro NIŽETIĆ, dipl. ing.
  Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split
 • doc. dr. Drago PAPLER
  Gorenjske elektrarne d.o.o., Kranj, Slovenija
 • doc. dr. sc. Darko PAVLOVIĆ, dipl. ing.
  Plinacro d.o.o., Zagreb
 • doc. dr. sc. Dalibor PUDIĆ, dipl. ing.
  Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb
 • dr. sc. Gordana SEKULIĆ, dipl. oec.
  Jadranski naftovod d.d., Zagreb
 • prof. dr. sc. Vladimir SOLDO, dipl. ing.
  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 • prof. dr. sc. Željko TOMŠIĆ, dipl. ing.
  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
 • Goranka TROPČIĆ ZEKAN, dipl. ing.
  Klimaproing d.o.o., Zagreb
input