Projekt gospodarenja otpadnim kondenzatom iz centralnog toplinskog sustava u Sisku

Centralni toplinski sustav u Sisku se temelji na korištenju topline koja se parom iz pomoćne kotlovnice TE Sisak kroz dugačke parovode transportira do glavnih toplinskih stanica u gradu. Glavne toplinske stanice preko parno-vrelovodnih izmjenjivača toplinu predaju vreloj vodi koja se vrelovodima distribuira do objekata potrošača. Tijekom prijenosa topline u parno-vrelovodnim izmjenjivačima dolazi do ukapljavanja pare i stvaranja parnog kondenzata.
Taj projekt je omogućio da se nastali parni kondenzat sakuplja i automatizirano vraća posebnim predizoliranim cijevima natrag na mjesto proizvodnje pare u TE Sisak. Tamo se kondenzat sakuplja u posebnom spremniku, svakodnevno se prati kvaliteta kondenzata laboratorijskim analizama i koristi se zajedno s demineraliziranom vodom za napajanje pomoćnih kotlova. Konačno rješenje korištenja kondenzata planira se njegovim korištenjem u visokotlačnim kotlovima TE Sisak nakon prethodne obrade u pogonu za kemijsku pripremu vode, uz iskorištavanje topline kondenzata za zagrijavanje sirove vode.
Koristi izvedenog projekta su višestruke: ponovno korištenje kondenzata čija priprema stvara znatne troškove, zatim vraćanje topline s povratnim kondenzatom u napojni spremnik pomoćne kotlovnice, čime se štedi na gorivu potrebnom za zagrijavanje napojne vode i, na kraju, dodatni ekološki doprinosi zbog činjenice da se topli i kemijski kondicionirani parni kondenzat ne ispušta u kanalizacijski sustav.

Author
  • perm_identity Damir SURKO, dipl. ing.
    HEP Toplinarstvo d.o.o., Pogon Sisak, Sisak
Others Authors

Ivana ROKSA, dipl. ing., univ. spec. oecoing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE Sisak, Sisak

Matija HORŽIĆ, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE Sisak, Sisak

fast_rewindBack