Revitalizacija vrelovodnih kotlova VK 5 i VK 6 u TE-TO Zagreb

U TE-TO Zagreb su u posljednje dvije godine revitalizirana dva velika vrelovodna kotla: VK 5 i VK 6, svaki snage 116 MW. Revitalizacija je obuhvatila:
• kompletnu zamjenu tlačnog sustava kotla
• zamjenu kombiniranih plinsko-mazutnih plamenika ugradnjom suvremenih rotacijskih plamenika s malim emisijama dušičnih oksida (četiri komada po kotlu)
• zamjenu kompletne mjerne, regulacijske i zaštitne opreme kotla (sustav vođenja)
• zamjenu ventilatora zraka, kanala zraka te ugradnju frekvencijske regulacije brzine vrtnje elektromotora ventilatora zraka.
Rezultati ispitivanja kotlova nakon revitalizacije pokazuju ostvarenje nominalne (116 MW) i maksimalne (128 MW) snage kotlova i povećanje stupnja iskoristivosti do garantiranih za nove kotlove, što godinama nije bilo moguće te zadovoljenje ekoloških uvjeta revitalizacije (granične vrijednosti emisija sukladne važećim pravilnicima).

Author
  • perm_identity Emil MRĐEN, dipl. ing.
    HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Zagreb, Zagreb
Others Authors

mr. sc. Damir KOPJAR, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Sisak

fast_rewindBack