Revitalizacija parnog kotla Bloka C u TE-TO Zagreb

Visokotlačni parni kotao Bloka C od 500 t/h proizvodnje pare u TE-TO Zagreb je u posljednjih nekoliko godina opsežno revitaliziran i moderniziran:
• obnovljen je kompletan dimozračni trakt (zračni i dimovodni kanali, ogrjevne površine rotacijskih zagrijača zraka, kućišta usisnih ventilatora i statorske regulacije svih ventilatora)
• rekonstruirani su konvektivni pregrijači pare zamjenom dotrajalih ogrjevnih površina, a ugrađen je suvremeni kvalitetniji kotlovski materijal P91 u odnosu na postojeće ruske kotlovske čelike
• zamijenjeni su svih osam kombiniranih plinsko-mazutnih plamenika i pripadajuća mjerno-regulacijska oprema ugradnjom suvremenih 'LowNoX'plamenika, sustava SOFA i recirkulacije dimnih plinova.
Rezultati ispitivanja kotla nakon revitalizacije pokazuju ponovno ostvarenje nominalnog kapaciteta kotla i stupnja iskoristivosti kao za novi kotao, što godinama nije bilo moguće te zadovoljenje ekoloških uvjeta revitalizacije (granične vrijednosti emisija sukladne važećim pravilnicima).

Author
  • perm_identity mr. sc. Damir KOPJAR, dipl. ing.
    HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Sisak
Others Authors

Emil MRĐEN, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Zagreb, Zagreb

fast_rewindBack