Skladište električne energije u Kanfanaru

Izdvajanjem Hrvatskog operatora prijenosnog sustava iz sastava HEP-a otvoreni su putevi za burzu električne energije i uravnoteženje hrvatske elektroenergetske mreže.
Ograničenost elektroenergetskog sustava i njegovih regulacijskih sposobnosti u Hrvatskoj najviše uzrokuju vjetroelektrane, a potom i fotonaponske elektrane pri predaji izravno proizvedene električne energije te time stvaraju neuravnoteženja u sustavu, što izravno narušava rad mreže zbog promjenjivosti intenziteta vjetra i Sunca. Sudionici koji se do jučer nisu suočili s pitanjem uravnoteženja sustava i njegovih ograničenih regulacijskih sposobnosti, sada moraju to riješiti. Riješenje za uravnoteženje sustava električne mreže je skladište električne energije.
Fotonaposka elektrana snage 8 MW proizvodi električnu energiju od Sunca te je skladišti u 'kontejnerima' - akumulatorima snage 1 MW, odnosno kapaciteta 6 MW h koji su povezani u prsten 20 kV kabelima tako da čine blok od 100 MW h. Skladište električne energije je daljinski nadzirano i softverom povezano s dispečerskim centrom. Tako skladištena električna energija kontinuiranog kapaciteta isporučuje se u srednjonaponsku električnu mrežu 20 kV u tijeku dana, kada je energija najskuplja i kada su neuravnoteženja najveća. U razdobljima lošeg osunčanja se skladište energije puni kupujući električnu energiju u noćnim satima, kada je ona najeftinija, čime se stvara sustav koji je operativan 365 dana u godini i na raspolaganju cijeloga dana.

Author
  • perm_identity Mario ČERVAR, ing.
    Solar sutra d.o.o., Kanfanar

fast_rewindBack