Rekonstrukcija regulacije parne turbine Bloka C TE-TO Zagreb

Toplifikacijska parna turbina T 100/120-130-3 (električne snage 120 MW i toplinskog učina 200 MW te proizvođača UTZ iz Ekaterinburga u Rusiji) je u TE-TO Zagreb pogonu od 1979. godine i do sada je odradila oko 130 000 pogonskih sati, radeći uglavnom tijekom zimske sezone grijanja. Turbina ima vrlo složen hidraulički sustav regulacije koji je proizveden prije više od 35 godina i na razini je tehnike iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća.
Suvremeni zahtjevi elektroenergetskog i toplinskog sustava te složena koncepcija upravljanja, zaštita, mjerenja i regulacije svih postrojenja Bloka C uvjetovali su modernizaciju i rekonstrukciju sustava regulacije, upravljanja i zaštita parne turbine. Projektno rješenje rekonstrukcije je uvođenje elektroničke regulacije s elektroničkim hidrauličkim pretvaračem, što je današnja standardna oprema, i povezivanje novog sustava turbinske regulacije s postojećim distribuiranog sustava vođenja bloka (DCS). Zahtjevi na turbinsku regulaciju u smislu proporcionalnosti, točnosti, stabilnosti i brzine odziva su postavljeni sukladno novim Mrežnim pravilima, uvažavajući ulogu te toplifikacijske turbine u sustavu koja je temeljna proizvodna jedinica TE-TO Zagreb za spojnu proizvodnju električne i toplinske energije.

Author
  • perm_identity Ivan KOBASIĆ, dipl. ing.
    HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Zagreb, Zagreb
Others Authors

Damir BOŽIČEVIĆ, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Zagreb, Zagreb

fast_rewindBack