Kako definirati kritične cjevovode?

Kako definirati kritične cjevovode sa stanovišta čvrstoće i stabilnosti? Svaki cjevovodni sustav u manjoj ili većoj mjeri treba podvrgnuti proračunu. Najosnovnije je da se za sve cjevovode mora proračunati minimalna potrebna debljina stjenke cijevi za zadani standard (kod, normu), materijal, tlak i temperaturu. Osim toga, cjevovode je potrebno provjeriti kako se ponašaju pod svim ostalim opterećenjima koja se mogu pojaviti i pojavljuju se tijekom njihovog vijeka trajanja. To, između ostalog, mogu biti opterećenja zbog vlastite mase cjevovoda i cjevovodnih komponenti, vjetra, potresa, pomaka priključne opreme, prijelaznih pojava u strujanju medija i dr.
Postavlja se pitanje što i kako proračunati? Jasno je da, čim je potrebno provjeriti, primjerice, cjevovode kod povišenih i visokih temperatura ili cjevovode koji se nalaze u seizmički aktivnom području ili cjevovode za kritična postrojenja (npr. nuklearna elektrana), jednostavne metode više nisu primjenjive. Bez obzira na to jesu li one analitičke, grafičke, preko tablica i sl. Dakle, dolazi se do toga kako odrediti koje su linije kritične, a koje nisu? Koje linije treba proračunavati uz pomoć specijaliziranih računalnih aplikacija za proračune cjevovoda?
Analiza naprezanja cjevovoda je kompleksan zadatak koji uvijek povećava inženjersko vrijeme, ali i povisuje troškove potrebne za projekt nekog cjevovoda. No, to je neizbježno. Da bi se donekle izbjegli (za investitora u većini slučajeva) neželjeni troškovi, potrebno je definirati kritične linije, odnosno definirati za koje linije je potrebno provesti detaljne simulacije i analize.
Stoga vrijedi prikazati glavne čimbenike na osnovi kojih se definiraju kritične linije. Također valja prikazati metode kako definirati kritične linije i zašto su određene linije klasificirane kao kritične, a zašto druge nisu. Primjerice, jedna linja u jednom sustavu može biti kritična, a ta ista linija instalirana u drugi sustav više nije kritična.
Također bi trebalo obrazložiti zašto bi neke linije koje su klasificirane da nisu kritične ipak trebalo proračunati, odnosno analizirati uz pomoć računalnih aplikacija za analizu naprezanja i elastičnosti. Posebno stoga što se danas u procesu modernog projektiranja cjevovoda koriste, ili bi se trebale koristiti, specijalizirane računalne aplikacije koje jednostavno i brzo mogu provesti transfer informacija između računalnih aplikacija za projektiranje cjevovoda i računalnih aplikacija za proračune cjevovoda.

Author
  • perm_identity Zdravko IVANČIĆ, dipl. ing.
    Numikon d.o.o., Zagreb
Others Authors

Shadi ALMAHARIQ, mag. ing. mech.
Numikon d.o.o., Zagreb

Luka ALFIER, , mag. ing. mech.
Numikon d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack