Strategija upravljanja sustavom daljinskog grijanja na osnovi kogeneracije na primjeru Tuzle

Tvrtka Centralno grijanje iz Tuzle ušla je u novu eru svojega rada, kada se svakodnevno pojavljuju novi zahtjevi za priključenje na sustav daljinskog grijanja i prilagođavanje novom načinu poslovanja. Tvrtka će se vrlo brzo suočiti s potrebom za isporuku toplinske energije i njezin obračun po izmjerenoj količini utrošene toplinske energije za zagrijavanje objekata. Takav način obračuna potrošnje toplinske energije u susjednim i zemljama u široj regiji je doveo do znatnog smanjenja potrošnje toplinske energije, i do 30%. Takav pad potrošnje toplinske energije uzrokovan individualnim mjerenjem je evidentna prijetnja poslovanju, što se može vidjeti iz iskustava sličnih sustava u Hrvatskoj i Sloveniji. Zato je vrlo važno imati sustav spreman na takve trendove, sustav koji je učinkovit, s mogućnošću brzog odziva i reakcije na dinamične promjene u radu sustava.
Nova strategija upravljanja sustavom daljinskog grijanja u Tuzli je neophodna u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti, snižavanja troškova toplinske energije i smanjenja štetnih emisija u okoliš.
Različite mjere i aktivnosti su potrebne za novu strategiju upravljanja. Jedan od najvažnijih elemenata u primjeni i provedbi svih mjera i aktivnosti je detaljno poznavanje cijelog sustava s ciljem primjene takvog koncepta. Takav novi pristup načinu upravljanja rezultira uštedama na toplinskoj energiji i zadovoljstvom krajnjih korisnika.
Tako postavljen način vođenja i upravljanja sustavom daje mogućnost i postavljanja novih zahtjeva prema proizvođaču toplinske energije jer bez usklađivanja i optimiranja rada oba sustava dolazi do neispunjavanja osnovnih funkcija sustava daljinskog grijanja: stabilnosti, pouzdanosti, kvalitete usluge, učinkovitosti i okolišne prihvatljivosti. Konačni cilj je optimalna strategija razvoja i vođenja sustava daljinskog grijanja.

Author
  • perm_identity mr. sc. Amer KARABEGOVIĆ, dipl. ing.
    Centralno grijanje d.d., Tuzla, Bosna i Hercegovina

fast_rewindBack