Poboljšanje energetske učinkovitosti korištenjem bespovratnih sredstava koja osigurava Europska komisija

Osim standardnih programa IPA te strukturnih i kohezijskih fondova, na raspolaganju su i manje poznati specifični programi kojima se potiču i promiču pojedini zadani ciljevi.
Europska unija podupire poduzetnike i tvrtke širokim rasponom programa kojima se osiguravaju krediti, jamstva, bespovratna sredstva i dr. Provedba programa i financiranje povjereno je financijskim institucijama kao što su banke, fondovi poduzetničkog kapitala i druge institucije.
Stoga valja predstaviti jedan programa poticanja poboljšanja energetske učinkovitosti za malo i srednje poduzetništvo i stambeni sektor uz pomoć sredstava koja osigurava Europska komisija i koji se provodi u grupi zemalja novijih članica EU-a. Tako su uključene sljedeće zemlje: Poljska, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Hrvatska, Češka i Slovenija.
Program Green Initiative koji provodi Europska investicijska banka (EIB) osigurava povoljne uvjete kreditiranja, tehničku pomoć i bespovratna sredstva u iznosu do 12% iznosa kredita. Moguće je financirati projekte kojima se osigurava poboljšanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i industrije te ulaganja u obnovljive izvore. Sredstva se krajnjim korisnicima plasiraju preko lokalnih, uglavnom, komercijalnih banaka, uz uvjet ispunjenja kriterija prihvatljivosti.
Program osigurava i besplatnu tehničku pomoć bankama i klijentima pri prepoznavanju projekata prihvatljivih za financiranje, pripremi potrebne dokumentacije, provedbi i verifikaciji projekta. Tehničku pomoć pružaju neovisni stručnjaci koji su plaćeni sredstvima EK-a.
Provedba programa varira od zemlje do zemlje, a do sada je financirano više od 100 različitih projekata ukupne vrijednosti 50 milijuna eura. Najviše realiziranih projekata je u Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj.

Author
  • perm_identity Goranka TROPČIĆ ZEKAN, dipl. ing.
    Klimaproing d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack