Geološko skladištenje CO2 kao mjera za smanjenje emisije stakleničkih plinova

Europska unija donijela je odluku da bude predvodnik i uzor u drastičnom smanjenju emisije stakleničkih plinova kako bi se do 2050. godine globalna emisija smanjila za 50%. Razvijene zemlje bi do 2020. godine morale smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 30 % a do 2050. godine za 60 - 80%. Na taj način bi se osigurali uvjeti da u nadolazećim desetljećima koncentracija CO2 kao glavnog stakleničkog plina u atmosferi ne naraste iznad kritične razine 450 ppm. Svjetski stručnjaci smatraju 450 ppm CO2 kritičnom koncentracijom u atmosferi, iznad koje su posljedice za život na Zemlji nesagledive, premda ima i suprotnih mišljenja.
Kao jedna od mjera za smanjenje ispuštanja CO2 u atmosferu je i geološko uskladištenje CO2 koji je nastao izgaranjem fosilnih goriva, u prvom redu u termoelektranama, ali i većim industrijskim pogonima. Radi toga je EU donio tzv. CCS Direktivu (2009/31/EZ) koja zbog cijene tehnologije i brojnih nepoznanica vezanih uz izbor lokacije, transport izdvojenog CO2, procesa u podzemlju nakon utiskivanja, kontrole propuštanja i posljedica propuštanja još nije obvezna za članice EU-a. Direktiva nameće obvezu svim članicama EU-a za sve termoelektrane na fosilna goriva snage veće od 300 MW, za koje je izdana građevinska ili uporabna dozvola da nakon stupanja Direktive na snagu ispitaju postoji li prikladna lokacija za geološko uskladištenje CO2, je li transport tehnički i ekonomski izvodljiv i je li retrofit za izdvajanje CO2 tehnički moguć i ekonomski opravdan.

Author
  • perm_identity Mijo ZGLAVNIK, dipl. ing.
    Tehnokom d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack