Parametri i konstrukcija Solarnog električnog automobila za World Solar Challenge 2015.

Na temelju tehničkih parametara zadanih osnovnim pravilima utrke 'World Solar Challenge' 2015. godine potrebno je odabrati šasiju, ovjes, sustav upravljanja, kočnički sustav, sjedalo, gume i kotače, ali u okviru zadanih dimenzija solarnog vozila. Šasija električnog vozila mora imati maksimalnu čvrstoću i sigurnost, ali i minimalnu težinu. Masa vozila mora biti što manja, kako bi se smanjili otpori vožnje, a time osigurala veća brzina kretanja, povećao domet vozila, odnosno smanjila potrošnja električne energije.
Uz to, potrebno je napraviti simulaciju strujanja zraka pomoću nekog programskog paketa, vodeći računa o aerodinamici vozila, tako da koeficijent otpora zraka za solarno električno vozilo bude u granicama 0,1 - 0,15.

Author
  • perm_identity Albert SALIČUNAJ, struč. spec. ing. mech.
    DOK-ING d.o.o., Zagreb
Others Authors

Stjepan TIŠLJAR, univ. bacc. ing. mech.
DOK-ING d.o.o., Zagreb

prof. dr. sc. Ljubomir MAJDANDŽIĆ, dipl. ing.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, Osijek

fast_rewindBack