Važnost poslovodne aplikacije 'Pokazatelji proizvodnje elektrana' (PPE) za HEP Proizvodnju i cijelu HEP Grupu

Aplikacija 'Pokazatelji proizvodnje elektrana' (PPE) razvijena je vlastitim snagama djelatnika HEP Proizvodnje - Pogona Plomin i Sektora za informatiku HEP-a. U radu je od 2008. godine i stalno se proširuje i nadograđuje novim koracima i modulima, prema zahtjevima korisnika i potrebama poslovanja.
Namjena aplikacije je prikupljanje, arhiviranje, obrada i prikaz tehno-ekonomskih podataka svih pogona i drugih jedinica HEP Proizvodnje relevantnih za planiranje i praćenje rada tvrtke. Aplikacija je na HEP-ovoj intranet-mreži dostupna svim kategorijama korisnika ovlaštenim za njezino korištenje.
Prijedlog idejnog rješenja aplikacije prezentiran je na Savjetovanju 'Energetska i procesna postrojenja' prvi put još 2004, a nakon toga, njezin razvoj i primjena prikazani su na još tri savjetovanja (2008, 2010. i 2012. godine). Time je dana kompletna kronologija razvoja aplikacije s tehničkim opisima uvedenih koraka i modula.
Stoga još jednom valja prikazati aplikaciju i to opisati njezine trenutačne funkcije i mogućnosti te planirane buduće korake i module. Isto tako, valja pokazati važnost koju aplikacija trenutačno ima za HEP Proizvodnju i cijelu HEP Grupu u novim uvjetima poslovanja na otvorenom tržištu energije u Hrvatskoj.
Konačno, vrijedi napomenuti da je autor izlaganja ujedno i dobitnik godišnje nagrade 'Hrvoje Požar' Hrvatskog energetskog društva za 2014. godinu upravo za aplikaciju PPE u kategoriji realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom.

Author
  • perm_identity Ivica VUKELIĆ, dipl. ing.
    HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE Plomin, Plomin Luka

fast_rewindBack