Izgradnja novog pogona kemijske pripreme vode i postrojenja za obradu onečišćenih kondenzata u TE-TO Zagreb

Otpadni kondenzati u pogonu se sastoje od kontinuiranog odmuljivanja i odsoljavanja kotlovskih bubnjeva, drenaža turbina i parovoda i kondenzata parnog grijanja. Otpadni kondenzati su se do sada izbacivali u sustav odvodnje, što je bilo ekonomski i ekološki neprihvatljivo.
U sklopu izgradnje novog pogona kemijske pripreme vode TE-TO Zagreb ugrađeno je postrojenje za pročišćavanje otpadnih nečistih kondenzata (PONK) kapaciteta 85 m3/h koje radi prema načelu mehaničke filtracije i ionske izmjene s uključenjem u proizvodnu liniju demineralizacije ispred miješanog ionskog izmjenjivača.
Projektom je riješeno prikupljanje i obrada kondenzata na PONK-u s dodatnim iskorištenjem toplinske energije kondenzata predajom topline u sustav demineralizirane i napojne vode. Ekonomske uštede se sastoje od snižavanja troškova proizvodnje demineralizirane vode, smanjenja naknada za pročišćavanje i od iskorištenja topline kondenzata u sustavu, a procjenjuju se na oko 4 milijuna kuna godišnje.

Author
  • perm_identity Ines ŠIMUNOVIĆ KOSIĆ, dipl. ing.
    HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Zagreb, Zagreb
Others Authors

mr. sc. Damir KOPJAR, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Sisak

fast_rewindBack