Projekt izgradnje kombi-bloka C u TE Sisak – stanje, problematika i perspektive

Projekt izgradnje plinskog kombi-bloka C u TE Sisak električne snage 230 MW i toplinskog učina 50 MW se realizira naturalnom naplatom ruskog klirinškog duga, čija se problematika rješavala na međudržavnoj razini u razdoblju 1996. - 2006. godine. Priprema projekta izgradnje elektrane u varijanti ruske isporuke je trajala 2004. - 2007, a sama izgradnja je planirana 2007. - 2011. godine. Stvarno će izgradnja trajati do konca 2015. godine jer su se tijekom realizacije projekta pojavljivali mnogobrojni problemi u projektiranju i isporuci opreme iz Rusije i Europe, što je otežavalo i prolongiralo izvođenje građevinskih i montažnih radova. Postojali su i ostali brojni problemi tijekom realizacije projekta, uvjetovani čestim organizacijskim promjenama u HEP-u i promjenama zakona i propisa u Hrvatskoj. Trenutačno je objekt u fazi ispitivanja i funkcionalnih provjera opreme i postrojenja prije samog početka puštanja u pogon.
Istovremeno, glavne postavke iz investicijskog programa iz 2007. godine su se izmijenile, prvenstveno zbog toga što je cijena plina na tržištu Europske unije porasla dvostruko u razdoblju 2007. - 2014. Također, utjecaj obnovljivih izvora u cijelom EU-u trajno i dugoročno raste, potiskuje fosilna goriva u proizvodnji električne energije i doprinosi snižavanju tržišnih nabavnih cijena električne energije diljem Europe. U tim uvjetima proizvodnja električne energije iz tog postrojenja neće biti prihvatljiva i to u sljedećih nekoliko godina.
Stoga se sada razmatraju alternativni prihodi koje bi mogla ostvariti plinska kombi-kogeneracijska elektrana u TE Sisak, kao strateška rezerva sustava ili na osnovi premija za kogeneracijsku proizvodnju i sl, čime se ipak otvaraju perspektive tom objektu nakon dovršetka izgradnje.

Author
  • perm_identity mr. sc. Damir KOPJAR, dipl. ing.
    HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Sisak
Others Authors

Matija HORŽIĆ, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE Sisak, Sisak

mr. sc. Milan RAJKOVIĆ, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE Sisak, Sisak

fast_rewindBack