Hidroenergetski potencijal Istarskog vodovoda

Opskrba potrošača pitkom vodom određena je razvojem vodoopskrbe s jedne te standardom, zahtjevima i navikama potrošača s druge strane, a odvija se u fizičkom okruženju primjenom određene tehnologije. Zbog reljefnih specifičnosti Istre, smještaja izvora vode (dolina rijeke Mirne) i stanovništva te razvoja turizma, opskrba vodom u Istri odvija se uz stalnu izmjenu potencijalne energije vode. Voda se iz izvora diže (pumpa) na kote 200 - 300 m nad morem te se dalje transportira gravitacijskim cjevovodima. U tom se procesu potencijalna energija vode pretvara u nekorisne oblike energije. Raspoloživi hidoenergetski potencijal može se iskoristiti izgradnjom malih hidroelektrana i potom se tako proizvedena električna energija može prodavati na tržištu.

Author
  • perm_identity Adriano PUTINJA, dipl. ing.
    Istarski vodovod d.o.o., Buzet

fast_rewindBack