Kriteriji za brzu procjenu opasnosti od vibracija cjevovodnih sustava

Vibracije cjevovodnih sustava se susreću vrlo često u inženjerskoj praksi i mogu predstavljati veliki rizik u sigurnom radu sustava. Na žalost, u praksi ne postoje dovoljno dobro razvijeni kriteriji za procjenu rizika vibracija, bilo u fazi projektiranja, bilo u radu cjevovodnog sustava. Vibracije cjevovoda mogu biti od onih jedva vidljivih pa do onih koje mogu izazvati lom konstrukcije u vrlo kratkom vremenu.
Stoga vrijedi dati pregled najčešćih uzroka vibracija cjevovoda o kojima treba voditi računa pri projektiranju i analizi cjevovodnih sustava u radu i pregled postojećih kriterija za brzu procjenu opasnosti od zamora materijala pri vibracijama niskih i visokih frekvencija.
Također treba prikazati najjednostavnija provjera, takozvana modalna analiza uz pomoć koje se određuju prirodne frekvencije i modovi vibracija cjevovodnog sustava već u fazi projektiranja, čime se mogu reducirati ili čak izbjeći mogući problemi u radu cjevovodnog sustava koji se projektira.

Author
  • perm_identity dr. sc. Nikola JAĆIMOVIĆ, dipl. ing.
    Danieli Engineering Systems, Buttrio (UD), Italia
Others Authors

Zdravko IVANČIĆ, dipl. ing.
Numikon d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack