Projekt Međimurje - proizvodnja ugljikovodika s eksploatacijskih polja Vučkovec, Vukanovec i Zebanec

Svakodnevno smanjenje proizvodnje ugljikovodika na postojećim plinskim poljima i povećana potražnja za energentima potiču realizaciju projekta puštanja u rad plinskih polja na području Međimurja. Stoga vrijedi prikazati karakteristike i proizvodne mogućnosti polja Vučkovec, Vukanovec i Zebanec. Isto tako, treba prikazati i na koji će se način nadzemno opremiti krugovi proizvodnih bušotina, izgraditi sabirno-transportni sustav priključnih cjevovoda do manipulativnog čvorišta te kojim cjevovodom će se proizvedene količine plina transportirati prema 73 km udaljenoj Centralnoj plinskoj stanici (CPS) Molve.
Kvalitetan i zahtjevan izbor tehničko-tehnoloških rješenja u sustavu proizvodnje ugljikovodika na plinskim poljima u Međimurju, uvjetovan sastavom proizvedenog fluida, uvjetima tlaka i temperature u ležištu i na ušću bušotina te konfiguracijom terena, trebao bi osigurati kontinuiranu, tehnološki optimalnu i sigurnu proizvodnju u predstojećem razdoblju.
Odabrana varijanta sabirno-transportnog sustava s pročišćavanjem plina u slobodnim kapacitetima postrojenja na CPS Molve omogućava povezanost s EOR-projektom (povećanje proizvodnje nafte na poljima Ivanić i Žutica utiskivanjem CO2 u naftna ležišta).
Isto tako, treba navesti i proizvodne mogućnosti perspektivnih lokaliteta Međimurje - Peklenica i Nedelišće te planirane buduće aktivnosti. Konačno, vrijedi istaknuti značaj puštanja u rad tih proizvodnih plinskih polja za ukupnu energetsku sliku Hrvatske i mogućnosti isporučivanja proizvedenih količina ugljikovodika realizacijom sinergijskih projekata.

Author
  • perm_identity Mladen FERENČIĆ, dipl. ing.
    INA - Industrija nafte d.d., SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Đurđevac
Others Authors

Ivica MAĐER, dipl. ing.
INA - Industrija nafte d.d., Zagreb

fast_rewindBack