Ugradnja visokonaponskih niskotlačnih kotlova u pogonu EL-TO Zagreb

Trenutačno na lokaciji EL-TO Zagreb postoje kogeneracijske jedinice te vrelovodni i parni kotlovi koji kao pogonsko gorivo koriste prirodni plin i tekuće gorivo. Kao moguća mjera za snižavanje troškova pogona EL-TO Zagreb, uz nužno zadovoljenje toplinskog konzuma, pokazuje se mogućnost izgradnje električnih kotlova koji bi se koristili za proizvodnju ogrjevne topline i tehnološke pare.
Projekt predviđa izgradnju jednog električnog parnog i jednog električnog vrelovodnog kotla pojedinačnih snaga 30 MW. Usporedbom proizvodnih parametara pogona u slučaju ugradnje električnih kotlova s pogonom bez električnih kotlova utvrdit će se moguće godišnje pogonske uštede.
Projekt obuhvaća analizu ostvarenog i projekciju očekivanog toplinskog konzuma, prikaz idejnog rješenja, proračun i analizu proizvodnih parametara cijelog postrojenja, priključak kotlova na mrežu, analizu zakonskih obveza u pripremi i izgradnji kotlova te ekonomsko-financijsku ocjenu isplativosti investicije.

Author
  • perm_identity mr. sc. Krešimir KOMLJENOVIĆ, dipl. ing.
    HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon EL-TO Zagreb, Zagreb
Others Authors

Josip MIŠURA, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon EL-TO Zagreb, Zagreb

Mario BUBAŠ, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon EL-TO Zagreb, Zagreb

fast_rewindBack