Hrvatska elektroprivreda u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

Valja opisati proces uspostave sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u Hrvatskoj elektroprivredi, u cilju pravovremene i učinkovite pripreme za uključivanje u Europsku shemu trgovanja emisijkim jedinicama (EU-ETS) od 1. siječnja 2013. godine.
Isto tako, treba se osvrnuti na prvu godinu sudjelovanja HEP-a u EU-ETS-u te prikazati ciljeve i obveze koji proizlaze iz Klimatsko-energetskog paketa 2030. Europske unije te njihov utjecaj na HEP.

Author
  • perm_identity mr. sc. Tamara TARNIK, dipl. ing.
    Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb
Others Authors

Monika BABAČIĆ, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE-TO Zagreb, Zagreb

Ivana ROKSA, dipl. ing., univ. spec. oecoing., HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE Sisak, Sisak

fast_rewindBack