Model Güssing - nove tehnologije na području obnovljivih izvora energije za Grad Našice

Hrvatska uvozi više od 50% fosilnih energenata (nafta, mazut, prirodni plin, električna energija ) i u isto vrijeme ne koristi raspoložive potencijale obnovljivih izvora, a posebno velike potencijale biomase u energetske svrhe (oko 3,0 milijuna m3 energetskog drva, oko 800 000 t drvnog ostatka i poljoprivredne biomase s oko 300 000 ha oranica).
Danas se koristi samo nešto više od 1 mil. m3 ogrjevnog drva godišnje i to na klasičan, tradicionalan način grijanjem kućanstava.
Dana 19. lipnja 2009. godine gradonačelnici Gradova Güssinga i Našica, Peter VADASZ i Krešimir ŽAGAR, potpisali su Ugovor o suradnji za umrežena partnerstva u Gradskoj vijećnici Grada Našica s ciljem ostvarenja Energetski autarkične, odnosno neovisne regije 'Našičkog kraja'. Izrađeno je Konačno izvješće kao podloga za izradu Energetskog koncepta Našica.
Grad Našice bi mogao do kraja 2020. godine smanjiti novčane izdatke za uvozom fosilnih goriva (prirodnog plina, električne energije i pogonskog goriva) u iznosu od 13 170 000 eura godišnje ili za 71% korištenjem šumske i pljoprivredne biomase. Izradom Energetskog koncepta Našičkog kraja, Grad Našice moći će koristiti sredstva europskih kohezijskih i strukturnih fondova.
Po uzoru na Austriju u Hrvatskoj bi se moglo realizirati oko 30-ak energetski autarkičnih, odnosno neovisnih regija veličine do 60 000 stanovnika!

Author
  • perm_identity mr. sc. Josip DUNDOVIĆ, dipl. ing.
    Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb
Others Authors

mr. sc. Željko ZEBIĆ, dipl. ing.
Nexe Grupa d.d., Našice

fast_rewindBack