Metodologija izračuna iskorištenja energetskog potencijala šuma i poljoprivrednog zemljišta na primjeru Novske i okolice

Na osnovi metodologije primjene matematičkih modela valja prikazati izračun i analizirati mogućnosti iskorištenja energetskog potencijala šuma i poljoprivrednog zemljišta iz šumske drvne biomase i zelene silaže iz poljoprivrednih kultura a kojima raspolaže neko područje na primjeru Novske i okolice.
Ti dragocjeni resursi spadaju u obnovljive izvore i u svijetu se iskorištenju tih izvora posvećuje posebna pažnja, ne samo zato što predstavljaju čistu i za okoliš neškodljivu energiju, nego i zato što tim jeftinim, a obnovljivim izvorima raspolaže lokalna zajednica i njezino stanovništvo. Stoga detaljno treba analizirati dostupne, moguće i raspoložive resursi drvne biomase za sječku i zelene silaže i procijeniti energetski potencijal tih resursa za proizvodnju energije.
Istovremena proizvodnja električne i toplinske energije postiže se pomoću kogeneracijskih energetskih postrojenja na drvnu biomasu i drvni ostatak od prerade drveta ili pomoću bioplinskih kogeneracijskih postrojenja na zelenu silažu i organske ostatke s farmi. Takva se proizvodnja u Hrvatskoj potiče i ekonomski je vrlo atraktivna, što može privući potencijalne ulagače da pokrenu investicijski ciklus u kogeneracije na tu vrstu obnovljivih izvora.
Konačno, vrijedi prikazati i rezultate istraživanja tehničkih i ekonomskih parametara za tu vrstu kogeneracija, koje je autor proveo optimizacijskim metodama pomoću, za tu svrhu posebno izrađenih, matematičkih modela. Uz to, treba i prikazati cijene za istu količinu energije za različite energente u Hrvatskoj, pri čemu se dobivaju vrlo interesantni pokazatelji koji su uglavnom nedovoljno poznati široj javnosti.

Author
  • perm_identity mr. sc. Ivan MEDARAC, dipl. ing.
    LEGA d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack