Razvojem novih projekata plinskog sustava do vodeće uloge Hrvatske u energetskom i plinskom sektoru regije

U ovom času, nakon okončanja velikog desetogodišnjeg razvojno-ulagačkog ciklusa plinskog transportnog sustava Hrvatske, 2002. - 2011. godine, dosegnuta je velika pokrivenost teritorija modernim i pouzdanim plinskim transportnim sustavom, kapaciteta dostatnog za hrvatsko tržište, ali i tržišta susjednih zemalja.
Daljnji razvoj je, pored dogradnje i modernizacije osnovnog nacionalnog sustava, usmjeren povezivanju sa sustavima susjednih zemalja i novim dobavnim projektima.
Povoljnosti geostrateškog položaja Hrvatske, osobito s obzirom na nove potencijalne dobavne projekte i pravce (Transjadranski i Jonsko-jadranski plinovod, prihvatni terminal za ukapljeni prirodni plin na Krku, Nabucco, Južni tok itd), proizvodne potencijale te postojeće i nova potencijalna skladišta plina, ali i regionalna i šira europska tržišta prirodnog plina, otvorile su značajne razvojne mogućnosti.
Sve to stavlja Hrvatsku u poziciju regionalnog plinskog raskrižja i ključne zemlje za povezivanje plinskih sustava i uklapanje šire regije u europske tokove i tržište prirodnog plina.

Author
  • perm_identity Vladimir ĐUROVIĆ, dipl. ing.
    Plinacro d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack