U sustavu poticaja već je više od 1000 povlaštenih proizvođača

Potkraj rujna ove godine u sustavu poticanja bilo je 1005 postrojenja za iskorištavanje obnovljivih izvora i kogeneracijskih postrojenja čija je ukupna priključna snaga iznosila 366 MW, od čega 297 MW otpada na vjetroelektrane. Uz to, Hrvatski operator tržišta energije sklopio je još 327 ugovora otkupu električne energije iz postrojenja ukupne snage 509,8 MW, ali koja su još u različitim fazama dovršenja i još nisu priključena na mrežu.
Pri tome valja napomenuti da se postojeći sustav poticaja 'dizajniran' tako da omogući financijsku održivost u sljedećih 1 - 2 godine, a nakon toga bi trebalo razmišljati o njegovom optimiranju, odnosno o dodatnom načinu poticanja osim dosadašnjih 'feed in' tarifa, kao što je, npr. sustav premijskih cijena.
Isto tako, treba naglasiti da je dovršeno je osnivanje burze električne energije i početak njezinog rada očekuje se do kraja ove godine. Konačno, pri dovršetku je projekt uvođenja jamstva porijekla električne energije kako bi se odgovorilo na zahtjeve sve veće potražnje za 'zelenom' energijom.

Author
  • perm_identity Ivor ŽUPANIĆ, dipl. oec.
    Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack