Primjer dobre prakse u Tehničkoj školi Novi Beograd

Vrijedi prikazati provedenu analizu ugradnje fotonaponskih panela na ravnom krovu Tehničke škole Novi Beograd. Uz navedene panele, provedena je i sinteza sustava sa solarnim kolektorima za osiguravanje potrebne količine potrošne tople vode za potrebe škole. Također je provedena cjelovita podjela svih montažnih poslova kao samostalnih nastavnih jedinica, pri čemu se za ostvarivanje tog posla angažiraju učenici koji se školuju za zvanje mehaničara ogrjevne i rashladne tehnike.
Pri tome je također primijenjen najsuvremeniji sustav za montažu solarnih kolektora i solarnih panela, a i sustav automatske regulacije rada cjelokupnog sustava.
Konačno, valja dati preambularni uvid i analizu ekonomske opravdanosti takve investicije i analizu isplativosti projekta.

Author
  • perm_identity mr. sc. Zoran GAČIĆ, dipl. ing.
    Tehnička škola Novi Beograd, Beograd, Srbija
Others Authors

dr. sc. Dragan KRECULJ, dipl. ing.
Osnovna škola 'Jovan Sterija Popović', Beograd, Srbija

Mile LALIĆ, dipl. ing., prof.
Tehnička škola Novi Beograd, Beograd, Srbija

fast_rewindBack