Iskustva u provedbi projekata energetske obnove zgrada

Energetska obnova zgrada predstavlja najveći potencijal za energetske uštede na postojećim zgradama, a istovremeno je prilika za njihovo temeljito osuvremenjivanje. To je i jedini mogući način za sustavno smanjenje potrošnje energije na nacionalnoj razini. Projekti energetske obnove vraćaju veći dio uložene investicije na osnovi ušteda na energiji, s dodatnom prednošću povećanja kvalitete života i udobnosti boravka u zgradama te povećanja vrijednosti nekretnina na tržištu.
U pokretanju projekata energetske obnove važan je integralni pristup i cjelovito sagledavanje mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti te odabir onog energetskog koncepta koji rezultira najvećim uštedama, uz prihvatljivo razdoblje povrata ulaganja. Mogućnosti za uštede na energiji su značajne, a kreću se od 30 do čak 80%.
Projekti započinju utvrđivanjem stanja na osnovi energetskog pregleda i izdavanjem energetskog certifikata, a dobro pripremljeni projekti omogućavaju ostvarivanje financijskih poticaja i povoljnijih uvjeta financiranja, što značajno skraćuje razdoblja povrata investicije. Za projekte energetske obnove zgrada danas su raspoloživi značajni mehanizmi financijskih poticaja i to u sve tri faze provedbe projekta: od energetskog pregleda i izdavanja energetskog certifikata, preko izrade glavnog projekta energetske obnove do realizacije radova.
Stoga valja prikazati ključne korake u provedbi projekata energetske obnove, mogućnosti financiranja i iskustva u prvim realiziranim projektima u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na problematici pojedinačno zaštićenih zgrada.

Author
  • perm_identity Željka HRS BORKOVIĆ, dipl. ing.
    Planetaris d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack