Ispitivanja na mobilnom bioplinskom postrojenju

Za energetsko iskorištavanje komine masline, ali i drugih poljoprivrednih ostataka, otpada i biomase, izgrađeno je mobilno bioplinsko pilot-postrojenje. Postrojenje je modularne izvedbe, kontejnerskog tipa i trenutačno je u probnom radu na otoku Hvaru, a sastoji se od tri (s mogućnošću proširenja do pet) kontejnera - digestora te jednog upravljačkog kontejnera.
Proces digestije je inovativni 3a proces šaržnog tipa, prikladan za takav tip postrojenja. U fazi testiranja provode se ispitivanja prinosa bioplina te drugih procesnih i ekoloških parametara kako bi se utvrdili optimalni uvjeti odvijanja samog procesa i vodeće veličine za njegovo daljinsko vođenje.
Valja dati pregled postrojenja i procesa te kritički osvrt na rezultate ispitivanja provedenih u okviru izrade diplomskog rada na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ispitivanja provedenih na postrojenju u eksploataciji.

Author
  • perm_identity Ana MIJIĆ, mag. ing. cheming.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
Others Authors

prof. dr. sc. Veljko FILIPAN, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

Zlatko BAČELIĆ MEDIĆ, mag. ing. mech.
IC Artprojekt d.o.o., Varaždin

fast_rewindBack