Potencijali korištenja nusproizvoda iz termoelektrana Plomin 1 i 2

Termoelektrane Plomin, blok 1 i 2, su jedine termoelektrane u Hrvatskoj koje koriste ugljen kao glavni energent. Tijekom procesa proizvodnje električne energije u termoelektranama na ugljen nastaju nusproizvodi koji se trenutačno u najvećoj količini koriste u građevinskom sektoru. Tu se prvenstveno misli na leteći pepeo, REA gips i šljaku.
Razvojem novih tehnologija, potencijali primjene spomenutih materijala se proširuju te se termoelektrani otvaraju novi kanali za plasiranje navedenih materijala na tržište. U praksi to znači manju količinu nusproizvoda odloženih na lokalni deponij koji se nalazi u krugu termoelektrane.
Stoga valja dati prikaz trenutačnog stanja i potencijala na tržištu, a i osvrnuti se na trenutačnu regulativu koja regulira promet tim materijalima.

Author
  • perm_identity mr. sc. Mihajlo MIRKOVIĆ, dipl. ing.
    HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE Plomin, Plomin

fast_rewindBack