Sustavno gospodarenje energijom uz računalni poslovni program ESCO Monitor

Sustavno gospodarenje energijom nije više rijetka pojedinačna aktivnost u rijetkim tvrtkama, već se pokazala kao nužnost kako bi se snizili troškovi za energente čija cijena stalno raste te poboljšala učinkovitost proizvodnje. Danas je gospodarenje energijom potaknuto i regulativom te je zbog toga uvedena i međunarodna norma, ISO 50 001, kojom se definiraju aktivnosti i zahtjevi.
Jedan od preduvjeta gospodarenja energijom je kontinuirano praćenje i analiza potrošnje energije, što je u nekim velikim sustavima teško ili nemoguće bez odgovarajućeg alata, tj. računalnog programa. U cilju upotpunjenja energetske usluge za svoje klijente, HEP ESCO je razvio računalni poslovni sustav ESCO monitor koji u potpunosti zadovoljava zahtjeve norme i omogućava njezinu lakšu primjenu. To je modularan sustav, primjenjiv za javne i privatne korisnike, a namijenjen je praćenju projekata iz područja energetske učinkovitosti i projekata obnovljivih izvora. Omogućuje praćenje energetskih svojstava i energetskih sustava zgrada, instalacija javne rasvjete, industrijskih postrojenja te sustave obnovljivih izvora.
ESCO monitor je zamišljen kao računalna podrška provedbi ESCO-projekata, ali i za uvođenje novih usluga kao što je optimiranje potrošnje energije u sklopu usluge sustavnog gospodarenja energijom. Uvođenje daljinskog očitanja omogućit će mjerenja u realnom vremenu i verifikaciju ponuđenih mjera te optimalno upravljanje objektima i postrojenjima, u cilju ostvarenja ušteda na energiji i vodi. Pomoću ESCO monitora klijenti HEP ESCO-a će biti u mogućnosti sustavno pratiti dinamiku potrošnje energenata za ponuđene usluge.
Korištenje ESCO monitora na osnovi ugovornog odnosa omogućava korisniku uvid u potrošnju (praćenje u realnom vremenu), analizu i planiranje potrošnje, nadzor i upravljanje (preko izvršnih elemenata nadzorno-upravljačkih sustava) te rano otkrivanje i alarmiranje u slučaju promjene potrošnje energije i vode (npr. u slučaju slabe energetske učinkovitosti, kvarova i neočekivanih događaja).
ESCO Monitor pruža podršku u planiranju potrošnje i ostalih mjera poboljšanja energetske učinkovitosti (npr. kod definiranja prioriteta u provedbi aktivnosti, planiranja potrebnih sredstava i sl) te u donošenju odluka (npr. ulaganje u sustav opskrbe energijom i investicijske zahvate u svrhu povećanja energetske učinkovitosti i postizanje energetskih i ekonomskih ušteda). Može se koristiti u sljedećim sustavima (građevinama):
• zgrade (opći podaci, građevinski dio, energetski sustavi)
­• javna rasvjeta (opći podaci, građevinski dio, energetski podaci, nadzorno-upravljački sustavi)
­• industrijska postrojenja (opći podaci)
­• sustavi opskrbe energijom (uključujući obnovljive izvore).
Kome je namijenjen: javnom i privatnom sektoru (industrija, hotelijerstvo, poslovni objekti, trgovački lanci itd), bolnicama, tvrtkama za facility management i ESCO-tvrtkama.
Koristi za klijenta su:
• upravljanje građevinama: pregled svih općih, građevinskih i energetskih parametara
­• upravljanje i pregled mjernih mjesta (obračunskih i kontrolnih mjerila, osjetnika temperature, vlažnosti itd)
• omogućavanje generiranja planova potrošnje
• olakšavanje planiranja i donošenja odluka o provođenju pojedinih mjera energetske učinkovitosti
• omogućavanje mjerenje i verifikacije sukladno IPMVP-u (eng. international perfomance measurement and verification protocol).
HEP ESCO može pomoći u odabiru najboljeg rješenja za potrebe klijenta, bez obzira na to radi li se o isporuci pravovremenog i točnog podatka o potrošnji energije i vode ili o optimiranju na temelju njih.

Author
  • perm_identity dr. sc. Vlasta ZANKI, dipl. ing.
    HEP ESCO d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack