O racionalnom iskorištavanju šumske biomase za proizvodnju energije u lokalnim uvjetima

Šumska bioamsa je obnovljivi izvor, gorivo koje je neutralno s aspekta emisije stakleničkih plinova. Iskorištavanje šumske biomase za proizvodnju energije u Hrvatskoj je zanemarivo malo. Kao posljedica takvog stanja energetsko drvo se izvozi. Kako emisije stakleničkih plinova dokazano utječu na klimatske promjene, moglo bi se u skoroj budućnosti dogoditi da će država plaćati penale za emisiju stakleničkih plinova u većem iznosu od prihoda koji se ostvaruju izvozom sirovog energetskog drva. Izvoz energetskog drva je posljedica nekonzistentne politike za njegovo iskorištavanje kao vrijednog energenta.
Šumska biomasa je obnovljivi izvor koji garantira proizvodnju električne energije u svim klimatskim i vremenskim uvjetima, kada je 'mračno i tiho', za razliku od Sunca i vjetra. S druge strane, proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora će vremenom dobivati sve više na značaju. Maksimiranje energije dobivene iz primarne energije goriva doprinosi održivosti iskorištavanja resursa. Ciljati na visoke stupnje iskoristivosti je poželjno, no koliko to stvarno može biti ako se u obzir uzmu ukupni uvjeti uključujući tehnologije konverzije, veličina postrojenja, a napose lokalni uvjeti? Sjeverne zemlje mogu postići visoke stupnje iskoristivosti primarne energije pri proizvodnji električne energije iz šumske biomase, korištenjem otpdane topline za grijanje. No, korištenje otpadne topline za grijanje u hrvatskim uvjetima ne postiže iste učinke.
Stoga vrijedi analizirati utjecaj različitih čimbenika na učinkovito korištenje šumske biomase u lokalnim uvjetima, na primjeru primijenjenih postrojenja, među kojima je i elektrana Koprivnički Ivanec snage 20 MW. Lokalni uvjeti su od posebnog značaja za dizajniranje modela učinkovitog iskorištavanja šumske biomase. Stoga bi konzistentna politika trebala respektirati rješenja koja su utemeljena na raspoloživim resursima, tehnologijama i lokalnim uvjetima. Takva politika bi mogla garantirati održivost iskorištavanja resursa, privući investitore i osigurati koristi za lokalne zajednice. U protivnom će se nastaviti izvoz energetskog drva na štetu stvarnih vlasnika resursa - lokalnih zajednica pa i države u cjelini.

Author
  • perm_identity dr. sc. Živko ILIJEVSKI, dipl. ing.
    Brodarski institut d.o.o., Zagreb
Others Authors

prof. dr. sc. Vladimir KOROMAN, dipl. ing.
Brodarski institut d.o.o., Zagreb

Goran LUKIĆ, dipl. ing.
Brodarski institut d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack