Povećanje učinkovitosti procesa energetske pretvorbe pogona EL-TO Zagreb

Energija utrošenog goriva (prirodnog plina i mazuta) u Pogonu EL-TO Zagreb pretvara se u toplinsku i električnu energiju. Iz energetske bilance Pogona za 2013. godinu vidljivo je da više od 20% utrošene energije goriva nije isporučeno kupcima te predstavlja potencijal na osnovi čega se može razmišljati o boljem iskorištenju, tj. smanjenju gubitaka pogona.
Stoga valja provesti analizu kako definirati mjesta nastanka gubitaka te su predložiti načine njihovog smanjivanja u pretvorbi energije. Gubici u pretvorbi energije su: neiskorištena toplina dimnih plinova, mehanički, generatorski i unutarnji gubici u procesu, neizgoreni dio goriva u dimnim plinovima, neiskorištena energija različitih kondenzata, toplinska energija prijelaza na okoliš, energija potrebna za start postrojenja i održavanje parospremnosti pogonskih jedinica.
Najveći, a pri tome i koncentrirani dio tih gubitaka otpada na energiju sadržanu u dimnim plinovima.
Način na koji se može smanjiti gubitak energije dimnih plinova je snižavanje njihove temperature. S obzirom na izlazne temperature dimnih plinova i ostvareni broj sati rada pojedinih jedinica, snižavanje izlazne temperature dimnih plinova je isplativo kada se radi o razmjerno maloj investiciji i razmjerno velikom broju sati rada. Također je potrebno osigurati postrojenje od pojave korozije koju izaziva sumporna kiselina sadržana u dimnim plinovima. Stoga, pogonske jedinice na kojima se snižava izlazna temperatura dimnih plinova moraju biti ložene isključivo (ili pretežno) plinom.
Na raspolaganju treba biti medij koji može prihvatiti dodatnu energiju u ugrađenim izmjenjivačima, što je moguće samo ako je taj medij na dovoljno niskoj energetskoj razini. U postrojenju EL-TO Zagreb se za te potrebe iskorištava povrat vode iz vrelovoda temperature 50 - 60 °C te se njime izlazna temperatura dimnih plinova pri loženju na plin može sniziti na 80 - 90 °C.
Na utilizatorima plinskih turbina PTA 1 i 2 moguće je ugradnjom dodatnog izmjenjivača, za što postoji dovoljno prostora za ugradnju, dobiti novih 2 MW toplinskog učina po jedinici. Te jedinice ne zahtijevaju promjene u korištenju goriva jer rade samo na plinsko gorivo.
Visokotlačni kotao K8 na taj način povećava svoj toplinski učin za 2,7 MW. Kod njega je potrebno odlučiti o korištenju isključivo plinskog goriva. To za Pogon EL-TO Zagreb ne predstavlja značajan problem jer Pogon ima dovoljno drugih pogonskih jedinica koje mogu koristiti tekuće gorivo s većim udjelom sumpora kao rezervu.

Author
  • perm_identity mr. sc. Krešimir KOMLJENOVIĆ, dipl. ing.
    HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon EL-TO Zagreb, Zagreb, Zagreb
Others Authors

Mario BUBAŠ, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon EL-TO Zagreb, Zagreb

fast_rewindBack