Razvoj i proizvodnja turbina za male hidroelektrane u Hrvatskoj

Vrijedi se osvrnuti na osnovne zahtjeve koji se trebaju uzeti u obzir kod projektiranja malih hidroelektrana s naglaskom na projekte revitalizacije postojećih objekata. Pri tome detaljno treba prikazati ograničenja koja se susreću kod takvih projekta, a koja imaju značajan utjecaj na stupanj korisnosti postrojenja. Isto tako, treba prikazati i primjere revitalizacije nekoliko postojećih objekta malih hidroelektrana.
Konačno, valja prikazati i rješenje aksijalne turbine (turbina tipa Kaplan), primjerene za lokacije s malim padovima koje će primijeniti na jednoj od lokacija. Turbina je u potpunosti razvijena i proizvedena u Hrvatskoj.

Author
  • perm_identity dr. sc. Kristijan HORVAT, dipl. ing.
    Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o., Varaždin
Others Authors

dr. sc. Stanislav SVIDEREK, dipl. ing.,
Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o., Varaždin

Berislav PERANOVIĆ
Peranović d.o.o., Dugo Selo

fast_rewindBack