Rekonstrukcija TE Plomin 2 nadogradnjom postrojenja za uklanjanje oksida dušika (DeNOx postrojenje) – pripremna faza

Promjene zakona i propisa iz područja zaštite okoliša idu u smjeru smanjenja graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari u okoliš, što nalaže potrebu za rekonstrukcijom postojećih termoenergetskih postrojenja. Nužnost smanjenja emisija oksida dušika u zrak iz dimnih plinova iz TE Plomin 2 na kameni ugljen s nazivnom snagom 210 MW najavljena je Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/2007 i 117/2012). Radi se o obvezi koja je povezana s postupkom utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (okolišne dozvole), tako da konačno od 1. siječnja 2018. godine granična vrijednost koncentracije oksida dušika izraženih kao NOx za TE Plomin 2 iznosi 200 mg/m3 normnom. Postojeća granična vrijednost je 750 mg/m3 normnom, dok pogonske vrijednosti TE Plomin 2 dosežu do 400 mg/m3 normnom.
Voditelj pogona TE Plomin 2 je već tijekom 2009. godine započeo pripremne aktivnosti za potrebnu rekonstrukciju. Imenovan je stručni tim TE Plomin koji je doveo projekt do faze spremnosti za potpisivanje ugovora.
Kako TE Plomin 2 već ima primjenjene primarne mjere za smanjenje oksida dušika, odabrana sekundarna mjera je selektivna katalitička redukcija (SCR). Stoga valja opisati pripremnu fazu projekta koja uključuje izradu projektnog zadatka, natječajne dokumentacije, prikupljanje ponuda, kao i postupak odabira izvođača. Nadalje rad opisuje odabrano tehničko rješenje i navodi ugovorene parametre.

Author
  • perm_identity Ana MARTINČIĆ, dipl. ing.
    HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE Plomin, Plomin

fast_rewindBack