Učinkovitije korištenje biomase primjenom niskotemperaturnog Rankineovog ciklusa

Kogeneracijska postrojenja na biomasu u drvnoj industriji u pravilu se projektiraju za pokrivanje ukupnih toplinskih potreba na lokaciji. Velike sezonske fluktuacije toplinskih potreba uzrok su smanjenja ukupne energetske iskoristivosti postrojenja. U slučajevima kada je prihod od prodane električne energije ključan za povrat investicije, za maksimiranje proizvodnje električne energije primjenjuje se kondenzacijski režim, u kojem se višak toplinske energije evakuira u okolicu, najčešće preko zrakom hlađenog kondenzatora. U svrhu povećanja energetske iskoristivosti razmatraju se tzv. niskotemperaturni organski Rankineovi ciklusi.
Za kogeneracijsko postrojenje u pogonu, toplinskog učina 4 MW i električne snage 1 MW, s termouljnim kotlom na biomasu i modulom s organskim Rankineovim ciklusom spojenim na sustav toplovodnog sušenja sirovine za proizvodnju peleta i grijanja radnih prostora (80/60 °C), provedena je analiza dodatnog niskotemperaturnog Rankineovog ciklusa s ciljem pronalaska tehnološki i ekonomski optimalne konfiguracije. Simulacijskom analizom obuhvaćeni su glavni rubni uvjeti (fluktuacije toplinskog opterećenja lokacije i promjena vanjske temperature) te pogonske značajke konfiguracije (iskoristivost u projektnim i izvanprojektnim pogonskim stanjima). Rezultati analize pokazuju da primjena niskotemperaturnog ciklusa, pored doprinosa održivosti korištenja biomase, može biti isplativa u okvirima važećeg tarifnog sustava.

Author
  • perm_identity prof. dr. sc. Dražen LONČAR, dipl. ing.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Others Authors

Ante MARUŠIĆ, mag. ing. mech.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

fast_rewindBack