Retrofit turbine 210 MW u TE Plomin

Pouzdan izvor jeftine električne energije od temeljne je važnosti za sve grane gospodarstva, ali i za društvo u cjelini. Sve veći zahtjevi za električnom energijom mogu se podmiriti izgradnjom novih proizvodnih resursa, ali i nadogradnjom postojeće infrastrukture. Iako novi projekti predstavljaju najvažniji dio proizvodnih resursa koji će podmiriti rastuću potražnju za električnom energijom, oni zahtijevaju veliki izdatak kapitala i dugi rok do početka eksploatacije pogona. Nadogradnjom postojeće infrastrukture, a koristeći se suvremenom tehnologijom moguće je ublažiti takve probleme i u mnogo kraćem razdoblju i s manje ulaganja poboljšati performanse postojećih postrojenja. Jedno od takvih rješenja predstavlja i tehnologija retrofita turbina.
Najvažniji razlozi zbog kojih se izvodi retrofit su:
• produljenje životnog vijeka turbine za narednih 25 - 30 godina
• poboljšanje stupnja djelovanja turbine
• smanjenje specifične potrošnje topline
• povećanje izlazne snage turbine
• smanjenje emisije stakleničkih plinova
• poboljšanje pouzdanosti i sigurnosti u radu turbine
• snižavanje troškova održavanja
• prilagodba bloka novim uvjetima proizvodnje
• smanjenje potrošnje goriva
• smanjenje proizvodnje nusprodukata.
Retrofitom turbine 210 MW u TE Plomin povećala bi se nazivna snaga turbine za 6,1 MW, uz istu specifičnu potrošnju topline (qs = 8075 kJ/(kW h)) na nazivnoj snazi prije retrofita (210 MW). Povećanje snage planira se retrofitom niskotlačnog dijela turbine, a radovi i zamjene sastoje se od zamjene rotora i statorskih lopatica NT dijela, vanjskih parnih brtvi NT turbine i sustava za ušpricavanje u NT dio turbine
Koristi od retrofita mogu biti:
• koristi dobivene ulaganjem zbog povećanja snage, a posljedično i povećanja proizvodnje
• koristi dobivene ulaganjem zbog smanjene potrošnje goriva i sniženih troškova emisije CO2.
Rok povrata investicije, prema sada sagledivim podacima, iznosi oko 3 - 9 godina, ovisno o režimu vožnje bloka.

Author
  • perm_identity Roberto KRANJAC, struč. spec. techn.
    HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE Plomin, Plomin

fast_rewindBack