Održiv razvoj energetike - katalizator gospodarskog uzleta

Sigurna, pouzdana, ekonomski opravdana i ekološki prihvatljiva opskrba energijom temelj je svakog modernog, ekonomski učinkovitog i globalno konkurentnog gospodarstva. Bez održivog razvoja energetike, nema gospodarskog razvoja, realnog ekonomskog rasta i zapošljavanja.
Razvoj područne (lokalne) energetike, neposredno stvara uvjete za razvoj lokalne industrije, poljoprivrede i prometne infrastrukture. Energetski razvoj u Europskoj uniji, koji je u literaturi danas poznat pod njemačkim nazivom Energiewende, opredijelio se u korist veće učinkovitosti i domaćih obnovljivih izvora, čime se dugoročno odustaje od uporabe fosilnih energenata i nuklearne energije, a posljedično i od dosadašnjih tehnologija proizvodnje i distribucije energije.
Velike toplane i termoelektrane, koje su do sada isporučivale energiju široj regiji, morat će se zamijeniti velikim brojem znatno manjih (modularnih) energana, čiji će kapaciteti zadovoljavati razinu lokalne potražnje pojedinih oblika konačne energije. Područne energane ne trebaju uvoziti fosilne energente kao što su ugljen, nafta ili plin pa neće imati troškove nabave i transporta energenata ni gubitke u prijenosu energije. Pri tome će izostati onečišćenje okoliša. Priprema izgradnje i sama izgradnja takvih energana trajat će tek nekoliko mjeseci. Područne i gradske energane isporučivat će električnu i toplinsku energiju tijekom cijele godine, a ne samo sezonski, što zajedno sa spomenutim uštedama skraćuje vrijeme povrata ulaganja na 5 - 8 godina, što je mnogostruko kraće vrijeme od potrebnog za povrat ulaganja u velike konvencionalne elektroenergetske objekte. Brz povrat ulaganja znatno snižava troškove kapitala, čime dodatno ubrzava ciklus novih ulaganja u gospodarske subjekte.

Author
  • perm_identity dr. sc. Branimir HRASTNIK, dipl. ing.
    Udruga za održiv razvoj (UZOR), Bjelovar

fast_rewindBack