E-mobilnost i Vaillant: što i kako dalje?

Električna vozila mogu smanjiti ovisnost o nafti i omogućiti uporabu obnovljivih izvora. S 88 % energetske iskoristivosti imaju veliku prednost u odnosu na vozila s benzinskim motorima, čija je iskoristivost svega 25%. No, ona pogoduju 'nečistoj struji' jer su emisije ugljičnog dioksida za proizvodnju električne energije za njihov pogon usporedive s onima iz klasičnih benzinskih motora, ako čak nisu i veće.
Iz toga slijedi da električna vozila doprinose očuvanju klimatskih uvjeta samo ako se koristi 'zelena energija' iz 'čistih elektrana'. Jedno od rješenja za to je 'Power to Gas'. Riječ je o inovativnom projektu tvrtki Vaillant i E.ON Hanse, pri čemu se omogućava pohrana viškova električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora na odgovarajući način. U prvom koraku, ti viškovi 'zelene struje' pohranjuju se u obliku vodika (koji se dobiva elektrolizom iz vode), koji se kasnije koristi za pogon gorivnih članaka, odnosno za istodobnu proizvodnju električne i toplinske energije na mjestu potrošnje, a tako proizvedena 'zelena struja' može se u kućanstvima koristiti za punjenje električnih vozila. U drugom koraku, viškovi 'zelene struje' koriste se za proizvodnju sintetskog prirodnog plina koji se potom može puštati u postojeći sustav prirodnog plina i koristiti u mikrokogeneracijskim uređajima u kućanstvu za proizvodnju električne i toplinske energije. Dakako, tako proizvedena 'zelena struja' ponovno se može koristiti za punjenje električnih vozila.

Author
  • perm_identity Mario OPAČAK, dipl. oec.
    Vaillant d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack