Produljenje vijeka trajanja rotorskih kola udarno-ventilatorskih mlinova TE Plomin 1

Zatvaranjem Istarskih ugljenokopa Raša i obustavom isporuke tzv. raškog ugljena za TE Plomin 1 te početkom izgaranja kamenog ugljena gotovo iz cijelog svijeta, pojavila se potreba za produljenjem vijeka trajanja udarnih greda rotorskih kola udarno-ventilatorskih mlinova TE Plomin 1, ali i ostalih dijelova rotorskih kola te kućišta mlinova. Izrazito meljiv raški ugljen zamijenjen je kamenim ugljenom čiji se indeks meljivosti (HGI) kreće oko 55 °H, što ga čini izuzetno nepovoljnim za taj tip mlina. Kako mlinovi ugljena TE Plomin 1 nisu namijenjeni za novi tip ugljena, brzina trošenja udarnih greda povećala se nekoliko puta. Za razliku od prijašnjeg načina rada s raškim ugljenom, kada su udarne grede trajale po godinu dana, točnije od remonta do remonta, došlo je do toga da se rotori moraju mijenjati nakon 2000 h rada.
Smanjena trajnost, veći opseg posla i veći angažman radne snage na sanaciji rotorskih kola te, najvažnije, veći gubitak proizvodnje zbog učestalijih zaustavljanja mlinova potaknulo je na iznalaženja rješenja za produljenje radnog vijeka udarnih greda rotorskih kola mlinova ugljena.
Tijekom godina pokušavalo se s nekoliko tipova udarnih greda koje nisu dale zadovoljavajući rezultat. Zadnjih nekoliko godina Pogon TE Plomin u suradnji s lokalnom tvrtkom produljio je trajnost rotorskih kola s nepunih tri na šest mjeseci, odnosno na jednu izmjenu rotora između godišnjih remonta.
Kao posljedica produljenja trajnosti udarnih greda rotorskih kola udio nesagorivog ugljena u pepelu je znatno opao, što čini dodatnu uštedu u ukupnoj bilanci energije TE Plomin 1. Uz to, sadašnji ritam izmjena rotorskih kola u potpunosti je u skladu s postavljenim zahtjevima nekoliko godina unatrag.

Author
  • perm_identity Tomislav MARTINČIĆ, dipl. ing.
    HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon TE Plomin, Plomin

fast_rewindBack