Rekonstrukcija HE Zakučac

Hidroelektrana Zakučac je visokotlačna derivacijska elektrana koja je smještena na ušću rijeke Cetine, blizu Omiša. Ugrađena su četiri agregata u dvije faze izgradnje, 1961. i 1980 godine. Ukupna instalirana snaga prije rekonstrukcije iznosila je 540 MV A, a ukupna instalirana radna snaga 486 MW. Prosječna godišnja proizvodnja iznosi 1458 GW h. Rekonstrukcija strojarnice HE Zakučac obuhvaća zamjenu sve četiri proizvodne jedinice i svih pomoćnih pogona u strojarnici. Glavni zahtjev pri rekonstrukciji elektrane jest da se ona mora provoditi sukcesivno, uz istovremeno odvijanje proizvodnje. To znači da se svake godine mijenja po jedan glavni agregat s pripadajućom opremom, a ostali agregati su raspoloživi za proizvodnju. Radovi se izvode prema građevinskoj dozvoli koja je definirala četiri etape izgradnje, pri čemu se dovršetkom svake pojedine etape ishoduje odgovarajuća uporabna dozvola.
Rekonstrukcijom elektrane postižu se sljedeći ključni ciljevi: obnova kompletnog postrojenja uz dodatno povećanje snage i proizvodnje na postojećoj energetskoj stepenici, potpuna automatizacija rada, sniženi troškovi održavanja, veća sigurnost i pouzdanost rada.
Nakon završetka rekonstrukcije ukupna instalirana snaga iznosit će 640 MV A (4 × 160 MV A), a ukupna instalirana radna snaga 576 MW. Pri tome, s obzirom na ograničenja postojećeg dovodnog sustava, maksimalna radna snaga koja se može postići pri istovremenom radu sva četiri agregata iznosi 538 MW. Očekivano povećanje proizvodnje električne energije je oko 60 GW h godišnje.

Author
  • perm_identity Ivica MARUŠIĆ, dipl. ing.
    HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, Pogon HE Zakučac, Omiš, Hrvatska
Others Authors

mr. sc. Stanko SAPUNAR, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, Zagreb

Igor ŠODAN, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Jug, Split

mr. sc. Mario DUJMOVIĆ, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Jug, Split

fast_rewindBack