E-mobilnost - razvojni projekt HEP Grupe

Projekt E-mobilnost je razvojni projekt kojim HEP Grupa želi biti u korak s energetskom strategijom Europske unije, a osnovu projekta čini ideja da se električna energija iz obnovljivih izvora koristi kao pogonsko gorivo za električna vozila.
Vizija projekta je da u korak s energetskom strategijom EU-a (20 × 20 × 20) HEP želi biti vodeći u regiji na području elektromobilnosti u izgradnji infrastrukture za punjenje električnih vozila, temeljene na konceptu naprednih elektroenergetskih mreža
Takav koncept omogućava:
• integraciju većeg broja distribuiranih izvora električne energije i trošila
• punjenje vozila u satima manjeg opterećenja elektroenergetskog sustava
• punjenje u satima s velikom proizvodnjom iz obnovljivih izvora (vjetroelektrana, fotonaponskih elektrana i dr)
• poboljšanje kvalitete života u gradovima (smanjenjem onečišćenja i buke)
• smanjenje emisija stakleničkih plinova i utjecaja na okoliš
• veću integraciju obnovljivih izvora
• snižavanje troškova EES-a
• povećanje energetske učinkovitosti
• smanjenje ovisnosti o drugim energentima.
U skladu s time, valja pobliže opisati 'brend' ELEN i što je sve njime obuhvaćeno. Isto tako, vrijedi pojasniti i kakva je suradnja s gradovima u sklopu projekta, gdje su sve postavljene punionice i sustavi te, konačno, predstaviti planove za budućnost.

Author
  • perm_identity Ivica SKORIĆ, struč. spec. ing. el.
    HEP Opskrba d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack