Izgradnja i rekonstrukcija hidroelektrana u Hrvatskoj

Prema Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/2009), korištenjem obnovljivih izvora energije i kogeneracije ostvaruju se interesi Republike Hrvatske u području energetike: smanjenje ovisnosti o uvozu energenata, učinkovito korištenje energije, smanjenje utjecaja uporabe fosilnih goriva na okoliš, otvaranje novih radnih mjesta i razvoj poduzetništva u energetici te razvoj novih tehnologija i domaćeg gospodarstva u cjelini.
Da bi se ti ciljevi ostvarili tj. da bi Hrvatska ispunila preuzete obveze, 2007. godine je usvojen zakonodavni okvir kojim se potiče primjena obnovljivih izvora u proizvodnji energije. Na taj način proizvođači energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije dobivaju fiksnu zajamčenu tarifu tijekom određenog razdoblja. Primjena takvog sustava dovela je do osjetnog rasta korištenja obnovljivih izvora u Hrvatskoj.
Strategijom energetskog razvoja planirana je izgradnja novih hidroelektrana ukupne snage 400 MW do 2020. godine. Od toga 300 MW otpada na velike hidroelektrane (snage veće od 10 MW), a 100 MW na male hidroelektrane (snage do 10 MW). Međutim, da sada je realizirano tek nešto više od oko 10% tog iznosa, što uključuje i HE Lešće (42,29 MW), koja je bila u izgradnji u trenutku donošenja Strategije. Da bi se ostvarili ti ciljevi, definirano je da će Hrvatska potaknuti istraživanja preostalih vodotokova da bi se utvrdile točne lokacije i potencijali za izgradnju, olakšati administrativnu proceduru za ishođenje dozvola te uskladiti regulativu.
Stoga valja opisati administrativne procedure, dati relevantne institucije i dokumente vezane za planiranje i izradu projekata kako bi se olakšao posao investitora. Uz to, vrijedi prikazati i energetske pokazatelje Hrvatske i obnovljivih izvora, a potom i realizaciju projekta izgradnje, odnosno rekonstrukcije hidroelektrane kroz ključne korake. Prikazom regulative se želi ukazati na kompleksnost cijelog projekta te poteškoće u administrativnoj proceduri ishođenja dozvola. Uz to, valja popisati i sve korake koje investitor treba proći u postupku izgradnje, odnosno rekonstrukcije hidroelektrane, od ideje do realizacije.

Author
  • perm_identity Stipe CRNJAK, dipl. ing.
    HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, Zagreb
Others Authors

mr. sc. Stanko SAPUNAR, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, Zagreb

mr. sc. Davor BOJIĆ, dipl. ing.
HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, Zagreb

fast_rewindBack