Uporaba Sunčeve energije i biomase za dobivanje električne energije korištenjem hibridnih gorivnih članaka

Održivi razvoj, obnovljiva i održiva energija, koja ima minimalni negativni utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš, trebali bi biti prioriteti svake današnje energetske politike i strategije razvoja društva. Sunčeva energija i biomasa čine baš takve izvore energije, koji do danas nisu iskorišteni u dovoljnoj mjeri. Naime, današnje tehnologije koje izravno ili neizravno koriste Sunčevu energiju ili biomasu nedostatne su za komercijalnu uporabu zbog energetske neučinkovitosti ili ekonomske neisplativosti.
Stoga valja dati pregled istraživanja nove vrste niskotemperaturnog hibridnog gorivnog članka koji izravno pretvara energiju biomase u električnu energiju. Sustav koristi polioksometalate kao fotokatalizatore i prijenosnike naboja, a kao 'gorivo' može koristiti različtu, neprerađenu i nepročišćenu biomasu, poput celuloze, škroba, lignina i sl.
Eksperimentalno utvrđen učinak takvih gorivnih članaka je blizu učincima najboljih gorivnih članaka, ali je njihova tehnologija bitno jednostavnija i potencijalno energetski dohodovnija. Zbog toga sustav solarno induciranih hibridnih gorivnih članaka ima perspektivu biti u budućnosti tehnologija koja će predstavljati dostojnu zamjenu ili dopunu konvencionalnim izvorima energije, osobito dominantnim fosilnim gorivima.

Author
  • perm_identity Damir PURKOVIĆ, prof.
    Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za politehniku, Rijeka
Others Authors

prof. dr. sc. Frano BARBIR, dipl. ing.
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split

doc. dr. sc. Tomislav SENČIĆ
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za politehniku, Rijeka

fast_rewindBack