Nove kogeneracijske elektrane na šumsku biomasu

Izgradnja kombiniranih kogeneracijskih postrojenja na šumsku biomasu u Osijeku i Sisku značajan je projekt HEP-a u smislu iskoraka prema većem korištenju obnovljivih izvora, a posebice šumske biomase kojom Hrvatska obiluje.
Radi se o sljedećim kogeneracijskim postrojenjima:
• BE-TO Osijek električne snage 2 MW i toplinskog učina 10 MW
• BE-TO Sisak električne snage 2 MW i toplinskog učina 10 MW.
U skladu s time, HEP je početkom listopada 2014. godine objavio međunarodno nadmetanje za nabavu usluga isporuke i izgradnje za ta dva projekta. Rok za izgradnju će biti dvije godine od potpisa ugovora. Proizvedena električna energija će se isporučivati u elektroenergetski sustav u svojstvu povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije, dok će se toplinska energija isporučivati za centralizirane toplinske sustave, odnosno u obliku pare industrijskim potrošačima u okruženju.
HEP je sklopio dugogodišnje ugovore za kupovinu goriva za oba projekta, a radi se o drvenoj sječki koja se dobiva kao ostatak primarne i sekundarne obrade drveta. Na lokaciji budućih postrojenja je osiguran prostor za odlaganje dovoljne količine drvene sječke za nesmetan rad postrojenja.
Financiranje projekta će biti u većem dijelu iz kredita njemačke razvojne banke KfW Bank.
Lokacija BE-TO Osijek će biti pored postojeće TE-TO Osijek, dok će BE-TO Sisak biti pored postojeće Energane koja je u vlasništvu tvrtke HEP Toplinarstvo. Oba postrojenja će biti spojena na već postojeće sustave elektrana u Osijeku, odnosno Sisku.

Author
  • perm_identity mr. sc. Tomislav VIRKES, dipl. ing.
    Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb
Others Authors

mr. sc. Perica JUKIĆ, dipl. ing.
Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb

fast_rewindBack