Apsorpcijski rashladni uređaji u tehnologiji solarnog hlađenja - izvedene instalacije u regiji

Danas na tržištu postoji nekoliko osnovnih vrsta uređaja ili postrojenja za hlađenje prostora i tehnološka hlađenja:
• kompresorski hladnjaci pogonjeni elektromotororima ili motorima s unutarnjim izgaranjem
• apsorpcijski hladnjaci koji za pogon trebaju toplinsku energiju koja se dobiva izravnim loženjem plinom ili tekućim gorivom ili su neizravno pogonjeni parom ili vrelom vodom, koje mogu biti dobivene na više načina: iz otpadne topline tehnoloških procesa, topline iz kogeneracijskih postrojenja, solarnih kolektora, od izgaranja biomase, krutih ili tekućih goriva u kotlovskim postrojenjima itd.
U tehnologiji apsorpcijskog hlađenja primjena solarnog hlađenja postala je naviše razmatrano rješenje. Razlog tome je korištenje Sunčevog zračenja kao pogonskog energenta, koji je besplatan i obnovljivi izvor energije. Time ta tehnologija stječe status 'zelene energije'. Također, njezina dobra okolnost je istovremenost potreba za hlađenjem i raspoloživog Sunčevog zračenja (hlađenje tijekom dana u ljetnim mjesecima).
Toplinska energija temperature 70 - 95 °C dobiva se iz visotemperaturnih solarnih kolektora.Za ublažavanje oscilacija Sunčevog zračenja i/ili potrošnje rashladne energije, u sustav se ugrađuju spremnici vrele i hladne vode. U slučaju kada u spremnicima vrele vode, u nekim trenucima, nema dovoljno toplinske energije za zadovoljenje rashladnih potreba, ugrađuje se pomoćni vrelovodni kotao ili hladnjak (kompresijski električni ili plinski apsorpcijski).
Takvim konceptom postrojenja koristi se ljeti i zimi veliki udio obnovljive Sunčeve energije, a postiže se i da je apsorpcijsko postrojenje u trajnom pogonu više od sedam mjeseci, što doprinosi velikoj učinkovitosti postrojenja.
Stoga valja prikazati šest izvedenih instalacija u široj regiji (zemljama bivše Jugoslavije) koje su izvedene i puštene u pogon tijekom 2013. i 2014. godine

Author
  • perm_identity Miljenko BABORSKY, dipl. ing.
    Tehnokom d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack