Godina i pol primjene Zakona o tržištu toplinske energije

Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/2013, 14/2014 i 102/2014), koji je na snagu stupio prije nešto više od godinu i pol dana, uveo je niz promjena na tržište toplinske energije, i za energetske subjekte koji obavljaju energetske djelatnosi proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, i za krajnje kupce toplinske energije.
U razdoblju od stupanja na snagu Zakona do danas, tržište toplinske energije u Hrvatskoj je doživjelo značajne promjene, a na snagu su stupili i podzakonski akti u skladu s kojima od 1. rujna 2014. trebaju poslovati sve toplinarske tvrtke. Podzakonskim aktima se uređuju međusobni odnosi svih sudionika na tržištu toplinske energije te se uvode promjene u način obračuna i raspodjele troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkim mjerilima toplinske energije, kojima se uspostavlja pravednija raspodjela troškova, a krajnji kupci se potiču da štednjom na energiji utječu na vlastite troškove za toplinsku energiju.
HEP Toplinarstvo kao najveći distributer toplinske energije u Hrvatskoj, koji predstavlja više od 80% ukupnog sektora toplinarstva, kontinuirano radi na prilagodbi svojeg poslovanja Zakonu. Proces prilagodbe je zahtjevan, a tek se primjenom zakonskih i podzakonskih odredbi u praksi tvrtka susreće s nizom novih poslovnih odluka koje treba donijeti i s nizom otvorenih pitanja o kojima se redovito konzultira preko Grupacije za toplinarsku djelatnost pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u suradnji s Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom i Ministarstvom gospodarstva.
Međusobnom suradnjom svih sudionika na tržištu toplinske energije i dvosmjernom komunikacijom s krajnjim kupacima, HEP Toplinarstvo je ostvarilo prve rezultate u primjeni Zakona.

Author
  • perm_identity mr. sc. Robert KRKLEC, dipl. ing.
    HEP Toplinarstvo d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack