Ionska izmjena ili reverzna osmoza - koje su mogućnosti u primjeni proizvodnje demineralizirane vode?

Pojavom membranskih tehnika u obradi voda kod projektanata i korisnika 'demi' vode dolazi do dilema:
• ostati na starim tehnologijama ionske izmjene kod demineralizacije
• primijeniti nove tehnologije koje na membrani obavljaju demineralizaciju.
Što se događa s potrošnjom kemikalija?
Kod pripreme 'demi' vode potrošnja kemikalija je bitno veća nego kod pripreme vode membranskom tehnikom reverzne osmoze. Potrošnja kemikalija povlači za sobom niz ekoloških, zaštitnih i sigurnosnih mjera koje sustav čine nesigurnim i skupim. Sama tehnologija s kolonama s ionskim masama zahtijeva veliki prostor, bazene za neutralizaciju, skladište kemikalija, zaštitnu opremu i kontrolu zdravlja radnika.
Što je s potrošnjom električne energije?
Kod pripreme 'demi' vode potrošnja električne energije je znatno izraženija kod reverzne osmoze,
i iznosi oko 1,2 kW/m3 prerađene vode.
Što je s potrošnjom vode?
Potrošnja vode je kod obje tehnologije približno ista i ovisi o kvaliteti ulazne vode. Ako se koristi prerada koncentrata, onda je potrošnja vode kod reverzne osmoze nešto manja.
Elaboriranjem svih bitnih podataka dolazi se do zaključka da je prerada vode primjenom membranske tehnike znatno povoljnija, a s ekološkog gledišta neusporedivo prihvatljivija.

Author
  • perm_identity Milan VUKOVIĆ, dipl. ing.
    3 M d.o.o., Velika Gorica

fast_rewindBack