Direktiva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju

Kao dio strategije za ostvarenje ciljeva poznatih pod nazivom '20 × 20 × 20', od 26. rujna 2015. godine u zemljama Europske unije na snagu stupa Direktiva 2009/125/EZ ili ErP direktiva. Ona se odnosi na proizvode koji su u svojoj upotrebi vezani uz potrošnju energije. To znači da, između ostaloga, pokriva uređaje i sustave za grijanje prostora, kombinirane uređaje te uređaje i sustave za grijanje i akumulaciju tople vode. Razumljivo, s obzirom na to da u potrošnji energije i emisiji stakleničkih plinova općenito sudjeluju tri osnovna segmenta: promet s 31%, industrija s 28% i zgradarstvo s 41%. Vidljivo je da najveći potencijal leži upravo u području zgrada, u kojima, grijanje sudjeluje sa 71%, priprema potrošne tople vode s 12% i rasvjeta sa 17%. Značajno je istaknuti da Direktiva proizlazi iz inicijative za smanjenje energetske potrošnje i ekološkog traga cjelokupnog procesa nastanka i eksploatacije proizvoda pa, sukladno tome, pokriva postupak projektiranja, proizvodni proces, emisiju, učinkovitost, postupak recikliranja i, naposljetku, vizualne prezentacije učinka kupcu pomoću naljepnice.
Već se dulje vrijeme govori o činjenici da su karakteristike pojedinačnih proizvoda dosegle, u smislu učinkovitosti, vrlo visoke razine, gotovo maksimume. Stoga je daljnji napredak moguć prvenstveno formiranjem sustava i kombinacijom različitih, ali kompatibilnih tehnologija. Direktiva će upravo u tom smislu, valja se nadati, jasnije predočiti krajnjim potrošačima daljnje tehnološke mogućnosti. Ali će, isto tako se treba nadati, podignuti cjelokupni postupak projektiranja i formiranja sustava na višu stručnu razinu, dalje od potrošača.

Author
  • perm_identity Dino JURIŠA, dipl. ing.
    Robert Bosch d.o.o., Zagreb

fast_rewindBack