Hrvatska energetika i uloga Fakuleta strojarstva i brodogradnje

Vizija Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu je jasna. Fakultet se dugoročno, odnosno do 2025. godine mora istaknuti kao jedna od vodećih ustanova u području strojarstva, brodogradnje i zrakoplovnog inženjerstva u Jugoistočnoj Europi te svojim znanstveno-nastavnim potencijalima osigurati ključnu ulogu u pokretanju razvoja i osiguravanju napretka hrvatskog gospodarstva temeljenog na inovacijama.
S druge strane, misija Fakulteta je povezivanje istraživačkog i nastavnog procesa u svrhu stvaranja inovativne i kreativne društvene elite te stvaranje nove vrijednosti prijenosom rezultata istraživačkog rada za dobrobit gospodarstva. Zbog toga Fakultet u svakodnevnom radu mora slijediti načela inovativnosti kao bitne sastavnice nastavno-istraživačke djelatnosti, što će kreirati nove znanstvene vrijednosti i obrazovati stručnjake sposobne za aktivno i uspješno cjeloživotno usavršavanje.
U skladu s time, Fakultet, njegovi zaposlenici i studenti te svi koji su na njemu diplomirali, ali i svi koji će na njemu tek diplomirati imaju i imat će još veću ulogu u ostvarivanju projekata u svim područjima energetike i stvaranju strategije hrvatske energetike na svim razinama. Pri tome se posebno misli na sudjelovanje u projektima gradnje, razvoja i rekonstrukcije raznovrsnih postrojenja za proizvodnju i prijenos električne energije, postrojenja za istraživanje, pridobivanje, proizvodnju i prijenos nafte i plina, postrojenja za iskorištavanje obnovljivih izvora, ali i postrojenja, sustava, uređaja i opreme za konačnu uporabu energije na svim razinama, u industriji, zgradarstvu i prometu.

Author
  • perm_identity prof. dr. sc. Zvonimir GUZOVIĆ, dipl. ing.
    Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

fast_rewindBack